Zeměpisná olympiáda 2018/2019 - výsledky

Výsledky zeměpisných kvízů v 7. a 9. ročníku jsou kompletní - najdete je u zápisů příslušných ročníků. :-)

Písemky
PŘÍRODOPIS
- viz elektronická ŽK
 
ZEMĚPIS
- viz elektronická ŽK